La doar 0.49€/GB

Welcome banner image
Termeni si conditii – CADRU GENERAL  Termeni si conditii

Termeni si conditii – Acest document contine serviciilor oferite de SC TECH ITARTIS SRL si reprezinta Contractul de Furnizare Servicii.

PARTILE CONTRACTUALE

PRESTATORUL serviciilor de gazduire care pot fi cumparate prin intermediul site-ului GazduireIT (www.gazduireit.ro) detinut de SC TECH ITARTIS SRL, CUI: 34870879; J40/9799/2015; Prelungirea Ghencea nr.167B, et.1, cam.1, Sector 6, Bucuresti, Romania, denimit in continuare GazduireIT

BENEFICIARUL orice persoana fizica sau juridica ce initiaza o comanda prin formularul de comanda disponibil la http://www.gazduireit.ro

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie furnizarea de catre Gazduire IT a urmatoarelor servicii:

 • Gazduire Web;
 • Gazduire Email;
 • Gazduire baze de date;
 • Servicii de cloud;
 • Servere Virtuale;
 • Servere Dedicate;
 • Alte servicii de consultant IT.
VALOAREA SERVICIILOR

Tariful serviciilor este prevăzut pe site-ul www.gazduireit.ro şi corespunde valorii totale a serviciilor comandate de client prin, detaliile tehncie sunt specificate pe site-ul www.gazduireit.ro.

Ulterior acceptării online a prezentului contract, Gazduire IT va transmite electronic, la adresa de e-mail a Clientului, o înştiinţare de plată aferentă Primei Perioade de Facturare. În restul perioadei de furnizare a serviciilor, înştiinţările de plată vor fi transmise de către Gazduire IT inainte fiecărei perioade de facturare, dupa cum urmeaza:

 • Pentru facturare lunara: factura se va transmite cu 10 zile inaintea urmatoarei perioadei de facturare
 • Pentru facturare trimestrial: factura se va transmite cu 10 zile inaintea urmatoarei perioadei de facturare
 • Pentru facturare la 6 luni: factura se va transmite cu 15 zile inaintea urmatoarei perioadei de facturare
 • Pentru facturarea anuala se va transmite cu 15 zile inaintea urmatoarei perioadei de facturare

Gazduire IT îşi rezervă dreptul de a opera Suspendarea Serviciului în cazul în care suma corectă de bani, scutită şi liberă de orice taxe bancare, comisioane sau alte taxe, nu a fost primită în contul Gazduire IT la 3 zile de la depasirea termenului scadent.

INCETAREA SERVICIILOR

TECH ITARTIS SRL poate inceta furnizarea serviciului comandat de catre beneficiar, imediat, irevocabil si fara notificare prealabila, daca:

 • Dvs. nu ati respectat, violat sau ati tratat necorespunzator prezentul regulament, incluzand orice alte regulament GAZDUIRE IT sau nu ati respectat legea romana aplicabila.
 • Dvs. ati furnizat la inregistrare informatii false.
 • Dvs. nu ati respectat conditiile referitoare la acuratetea, claritatea si validitatea datelor de inregistrare.
 • Dvs. nu ati raspuns comunicarilor trimise pe adresa de email declarata la inregistrare.
 • Dvs. sunteti angajat in activitati ilegale, frauduloase sau orice tip de activitati – vanzarea de produse sau servicii care intra in incidenta legii.
 • Dvs., un reprezentant/angajat al dumneavoastra, un partener (persoana juridica sau persoana fizica) sau un reprezentant/angajat al unui partener este implicat in nume personal sau ca reprezentant legal in activitati care sa prejudiciezae drepturile sau reputatia GAZDUIRE IT.
 • Dvs. nu ati achitat valoarea serviciului contractat.

La cerere, BENEFICIARUL poate renunta oricand la serviciile comandate.

SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Garantăm că reţeaua noastră va fi disponibilă 99.5% din timp.

În cazul nerespectării acestui nivel de calitate GAZDUIRE IT se oblige sa returneze contravaloarea serviciilor pentru toata perioada nefunctionala .

Funcţionarea reţelei cuprinde funcţionarea tuturor echipamentelor de reţea, inclusiv cablurile, switch-urile şi router-ele. Serviciile şi software-ul instalate pe serverul tău, împreună cu acesta, nu sunt incluse în specificaţiile reţelei noastre. O cădere de reţea există atunci când serverul tău nu poate să transmită sau să primească date, iar sistemul Gazduire IT de monitorizare a defecţiunilor emite un tichet ce semnalează această problemă.

POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR

În plus faţă de prezentele prevederi, un anumit Serviciu sau Pachet de Servicii poate avea propria Politică de Utilizare Agreată a Serviciului, care, de asemenea, va face parte integrantă, din contractul încheiat de Gazduire IT cu fiecare client în parte, şi care va fi aplicată cu prioritate.

A. Resursele Serverelor

Oricare client care foloseşte o cantitate mare din resursele serverelor Gazduire IT (precum CPU time, memoria, resursele Reţelei, dar nelimitate la acestea) i se va da posibilitatea de a plăti taxe suplimentare (care vor depinde de resursele solicitate), de a reduce resursele folosite până la un nivel acceptabil sau de a comanda un alt Pachet de hosting. TECH ITARTIS SRL va fi singurul care va decide în ce măsură nivelul de resurse folosit este unul ridicat.

TECH ITARTIS SRL poate lua măsuri de suspendare a serviciilor furnizate, fără aviz prealabil, în cazul în care performanţa serverelor sau integritatea Reţelei este afectată prin utilizarea serviciilor sale.

B. Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (Spamming)

Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin postă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spamming) folosind serviciile Gazduire IT este interzisă, indiferent dacă serverele sunt supraîncarcate sau nu ori serviciile Gazduire IT suferă sau nu anumite disfuncţionalităţi. Termenul de spamming include, dar nu se limitează la, menţinerea unei politici SMTP, angajarea în transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate folosind alt furnizor de servicii pentru promovarea unui website sau unei aplicaţii ce beneficiază de serviciile de hosting oferite de Gazduire IT precum şi distribuirea ori vânzarea de programe de calculator care facilitează spamming-ul printr-un website găzduit pe serverele Gazduire IT.

C. Utilizări Interzise

Serverele Gazduire IT pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.

Clienţii Gazduire IT se obligă să nu folosească serviciile furnizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele:

 • materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane;
 • nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare;
 • pornografie infantilă;
 • amenintări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;
 • orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;
Următoarele activităţi sunt interzise:
 • folosirea serviciilor Gazduire IT în vederea creării sau transmiterii de viruşi informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service;
 • utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conţin găuri de securitate cunoscute, Chat room- uri; boţi IRC Egg Drpos, trackere torrent, s.a;
 • colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale;
 • accesul neautorizat la date, sisteme sau reţele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a reţelei sau de a creea breşe de securitate fără autorizarea proprietarului reţelei sau sistemului;
 • orice intervenţie asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori reţele precum: mail bombing, flooding, acţiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului;
 • falsificarea pachetelor TCP-IP sau oricărei părţi a header-ului unui email;

Orice script care presupune un potenţial risc de securitate sau poate afecta performanţa serverelor ori securitatea Reţelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

În temeiul dispoziţiilor Legii comerţului electronic nr.365/2002, cu modificările ulterioare, Gazduire IT va acţiona rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la orice activitate sau informaţie care, prin natura sa, poate vătăma drepturile unui terţ.

D. Mass mailing

Punerea la dispoziţia Clienţilor a spaţiului necesar găzduirii propriilor aplicaţii, dă fiecărui Client posibilitatea de a beneficia inclusiv de Serviciul de Email, cu specificaţiile aferente clauzelor specifice aferente Contractului încheiat cu Gazduire IT.

Folosirea Serviciului de Email trebuie raportată la principiile de utilizare normală transcrise în cadrul clauzelor specifice menţionate. O utilizare care contravine normelor în vigoare, prevederilor contractuale sau uzanţelor internaţionale poate creea prejudicii pentru toţi utilizatorii Reţelei Gazduire IT.

Transmiterea unui număr prea mare de emailuri în sistem newsletter (cu depăsirea maximului admis de 30 email-uri la fiecare 5 minute, calculate per mailbox) creează numeroase dezavantaje pentru pentru toţi clienţii Gazduire IT, afectând Reţeaua şi serverele conectate la aceasta.

Dintre dezavantajele create, putem exemplifica:

 • Aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri , ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului ce va necesita restartare;
 • Blacklistarea IP-ului aferent serverului de email în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienţilor ce gazduiesc aplicaţii pe serverul în cauză;
 • Ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc;
 • Delay mare în transmiterea de email-uri;
 • Livrarea către Yahoo sau alte servere de email poate deveni imposibilă;
 • Afectarea tuturor clienţilor conectaţi la Reţea datorita funcţionării necorespunzătoare a serverelor.

În vederea preîntâmpinării oricaror efecte prejudiciabile, GAZDUIRE IT îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către clienţi.

POLITICA DE UTLIZARE A SERVICIULUI GAZDUIRE WEB

Următorul set de reguli cuprinde atât obligaţii ale clienţilor în ceea ce priveşte utilizarea Serviciului Gazduire Web Shared furnizat de GAZDUIRE IT cât şi exemple de modalităţi în care GAZDUIRE IT poate interveni în vederea preîntâmpinării sau limitării pagubelor de orice fel.

1. Contul de găzduire nu va putea fi utilizat decât pentru găzduirea unor website-uri de mici dimensiuni. Un website de mici dimensiuni este definit ca un website simplu, cu maxim 1.000 de afişări pe lună şi care să nu necesite configurări complexe software sau hardware a serverelor. Această restricţie este impusă de faptul că aplicaţiile clienţilor trebuie să aibă o serie de caracteristici similare pentru a putea fi gestionate eficient. Decizia daca un site se încadrează sau nu în această categorie este în întregime la latitudinea TECH ITARTIS SRL şi va fi prezentată în detaliu prin ofertele GAZDUIRE IT.

2. GAZDUIRE IT va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura tuturor clienţilor un nivel ridicat de calitate a serviciilor, dar îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul cu acei clienţi care, prin activitatea aplicaţiilor găzduite pe serverele GAZDUIRE IT ori prin acţiunea proprie de orice fel, afectează capacitatea GAZDUIRE IT de a oferi servicii de calitate.

3. GAZDUIRE IT va utiliza un sistem care permite controlul ratelor de acces la resurse de tip procesor, RAM şi IO, cu ajutorul căruia va putea fi limitat gradul de influenţare reciprocă a clienţilor.

De exemplu, doi clienţi cu acelaşi Plan vor beneficia în acelaşi moment de acelaşi timp de procesor, indiferent de numărul de utilizatori conectaţi concomitent. În acelaşi mod, resursele clientului ce beneficiază de un Plan cu un număr dublu de afişări pe lună, vor fi de două ori mai mari.

Dacă aplicaţia clientului utilizează multe resurse pentru fiecare utilizator în parte, implicit timpul în care acea aplicaţie va răspunde clientului va fi mai mare. GAZDUIRE IT se va asigura că va fi respectat acest raport de resurse între clienţi, dar nu garantează un anumit nivel de performanţă, deoarece nivelul de performantţă este în raport cu aplicaţia clientului şi nu este sub controlul GAZDUIRE IT.

4. GAZDUIRE IT nu oferă un serviciu de mass-mailing, dar va permite trimiterea de email-uri în masă doar prin achiziţia unui IP dedicat pentru acest scop. Dacă acest IP va intra în liste de protectie anti-spam, taxa de delistare va fi de 150 de euro. În cazul în care o întreagă clasă de IP-uri este introdusă în acest gen de liste, GAZDUIRE IT îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, impunând Clientului plata de daune -interese în valoare de 1500 de euro.

5. TECH ITARTIS SRL va impune o serie de limitări ale spaţiului ocupat pe server sau pentru căsuţele de email, pentru protecţia împotriva script-urilor automate generate sau aflate la nivelul aplicaţiei Clientului, care afectează sau pot afecta buna funcţionare a unui server; aceaste limite vor fi ridicate, în urma unei cereri scrise transmise de către Client.

În cazuri extreme sau la cererea organelor abilitate, TECH ITARTIS SRL va acţiona imediat pentru limitarea impactului asupra altor clienţi, prin Suspendarea Serviciului ori rezilierea contractului cu respectivul client.

6. Clienţilor le este interzisă revânzarea serviciilor GAZDUIRE IT, exceptând situaţiile în care există un contract de Reseller între TECH ITARTIS SRL şi client.

7. Clientul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aplicaţiile personale ce beneficiază de găzduire pe serverele GAZDUIRE IT.

Clientul nu va implica GAZDUIRE IT în niciun fel în transmiterea de material denigrator, sexual, rasial, extremist în condiţiile legilor în vigoare.

8. TECH ITARTIS SRL nu îşi asumă obligaţia de a monitoriza clienţii săi sau ai altora pentru respectarea prezentei Politici.

9. TECH ITARTIS SRL încurajează utilizatorii care sunt afectaţi de acţiuni ale clienţilor GAZDUIRE IT prin care este încălcată prezenta Politică, să transmită un email către it@gazduireit.ro cu toate detaliile necesare identificării clientului şi a situaţiei de abuz.

10. Dacă prezentele dispoziţii nu sunt respectate TECH ITARTIS SRL va putea:

 • avertiza utilizatorul prin transmiterea unui email;
 • suspenda serviciul;
 • impune despăgubiri băneşti;
 • elimina conţinutul care nu respectă prezenta Politică sau care încalcă drepturile terţilor ori legile în vigoare;
 • lua orice acţiuni necesare impuse de situaţia în sine, în vederea prevenirii sau limitării pagubelor.

POLITICA DE UTLIZARE A SERVICIULUI INREGISTRARE DOMENII

Domeniile .eu se inregistreaza in conformitate cu regulile impuse de EURid (European Registry of Internet Domain Names).

Domeniile internationale se inregistreaza in conformitate cu regulile impuse de ICANN.

Inregistrarea domeniilor .ro se face in conformitate cu Reguli de inregistrare RoTLD respectiv Contract pentru inregistrare RoTLD.

LITIGII

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor abilitate din aria teritorială aferentă sediului GAZDUIRE IT.

CLAUZE FINALE

Acesti Termeni si Conditii constituie un acord dintre GAZDUIRE IT si dvs. si va guverneaza utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestari servicii incheiat intre dvs. si GAZDUIRE IT.